Robert Walser

Švicarski pisac Robert Walser (1878. –1956.) danas se smatra jednim od velikana modernističke književnosti. Početku njegova stvaralaštva divili su se Franz Kafka, Robert Musil, Hermann Hesse, Walter Benjamin i Thomas Mann, no za života nije uspio doprijeti do šire čitateljske publike, pa je u kasnijim godinama i nakon smrti nepravedno zaboravljen. Zato nije čudno da Walserova američka prevoditeljica Susan Bernofsky biografiju o njemu započinje rečenicom: […]